Όραμα του Παγκύπριου Συνδέσμου για άτομα με αυτισμό είναι να καταφέρουν να εντάσσονται παιδιά και ενήλικες με αυτισμό ισότιμα χωρίς διακρίσεις, σε όλες τις δομές της κοινότητας όπου ζουν και να μπορούν να έχουν την οικονομική στήριξη και επαγγελματική υποστήριξη από την Πολιτεία, όταν και όπου χρειάζεται.

Βασικές αξίες που πρέπει να διέπουν κάθε δημοκρατικό κράτος που σέβεται όλους τους πολίτες του, είναι ο σεβασμός ιδιαίτερα προς τα άτομα με αναπηρίες και κατ´ επέκταση προς τα άτομα με αυτισμό. Η ισότιμη πρόσβαση ή ίση προσβασιμότητα σε κτίρια, υπηρεσίες, σχέδια ανάπτυξης ή σε ότι μπορεί να του διευκολύνει τη ζωή του και να του προσφέρει ευχαρίστηση. 

Οι εθελοντές, το προσωπικό αλλά και οι επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες στα προγράμματα και  γενικότερα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού μας, εγγυώνται με τον επαγγελματισμό αλλά και την υπευθυνότητα τους σε όλες τις ενέργειες τους για το καλό των παιδιών και ενηλίκων με αυτισμό.

Μελλοντικό μας όραμα είναι να καταφέρουμε να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δομές και προγράμματα για τα άτομα με αυτισμό, τα οποία θα έχουν στόχο την εκπαίδευση, κοινωνική ενσωμάτωση, επαγγελματική αποκατάσταση, ανεξάρτητη διαβίωση και ανακουφιστική φροντιδα  των ατόμων με αυτισμό αλλά και των οικογενειών τους.