ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Το πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης και Φροντίδας παιδιών προσχολικής  και σχολικής ηλικίας είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που προωθεί την συμπερίληψη.

Δίδει την ευκαιρία στα παιδιά  να απασχοληθούν δημιουργικά και ευχάριστα  σε ένα ασφαλές περιβάλλον που τους παρέχει φροντίδα και εξατομικευμένες προσεγγίσεις.

Γίνονται  μικρές ομάδες και απασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες με έμφαση στην λεπτή και αδρή κινητικότητα, συμμετοχή σε παιχνίδια αλληλεπίδρασης με σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Στο πρόγραμμα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε έξοδους με στόχο την κοινωνικοποίηση τους.