Αρχική | Επικοινωνία |
Πρωινό Πρόγραμμα.
Απογευματινό Προγραμμα.
print this page email this page go to the top of the page
Απογευματινό πρόγραμμα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το κέντρο   δέχεται παιδιά με Αυτισμό σχολικής και προσχολικής ηλικίας για απογευματινή απασχόληση,  θεραπεία και εκπαίδευση όπου μετά από λεπτομερή αξιολόγηση  εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων.

Η ένταξη του κάθε ατόμου γίνετε ομαλά με ένα πρόγραμμα σταδιακής αύξησης ώστε να δίνετε η δυνατότητα στα άτομα για ομαλή προσαρμογή και αποφυγή παλινδρομήσεων στην συμπεριφορά εφόσον είναι γνωστό σε όλους μας πόσο δύσκολη είναι η αποδοχή καινούργιων καταστάσεων και αλλαγών στην καθημερινότητα από τα άτομα με αυτισμό.
Λειτουργούμε μια ομάδα εργασίας και τα παιδιά αποσπούνται από την ομάδα τους και τους παρέχονται ατομικά προγράμματα θεραπείας και εκπαίδευσης.

Τα Άτομα με Αυτισμό που φοιτούν στο Κέντρο δέχονται σε Ατομικό πρόγραμμα:
1. Υπηρεσίες από Λογοθεραπευτή.
2. Υπηρεσίες από Μουσικοθεραπευτή.
3. Υπηρεσίες από Εργοθεραπευτή.
4. Υπηρεσίες από Ειδικό Παιδαγωγό.

Κεντρικοί στόχοι του  προγράμματος.


1. Να προσφέρουμε στα Άτομα με Αυτισμό καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα από τις ικανότητες και τις γνώσεις που θα αποκτούν.
2. Η λειτουργία χώρου προστασίας και απασχόλησης για τα Αυτιστικά παιδιά.
3. Η λειτουργία χώρου όπου οι γονείς των Αυτιστικών ατόμων να μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους για να μπορούν να βγουν στην αγορά εργασίας ή σε πολλές περιπτώσεις λόγο των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν κάποιο Αυτιστικά Άτομα απλά για να ξεκουραστούν και να αφιερώσουν λίγο χρόνο για το άτομο τους.
4. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
5. Να προσφέρουμε βοήθεια στα άτομα με αυτισμό και αυτιστικά στοιχεία για μια ομαλή ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
6. Να προσφέρουμε ένα ποικίλο πρόγραμμα από δραστηριότητες επιλεγμένες και προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα άτομα με αυτισμό.
7. Την δυνατότητα σε όλους για εκπαίδευση σε αρχές της καθημερινής ζωής.
8. Την ευκαιρία για απόκτηση και συντήρηση γνώσεων που έχουν αποκτήσει.
9. Τη δυνατότητα για εξατομικευμένες ειδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις από ειδικευμένους θεραπευτές σε θέματα αυτισμού.

Copyright © 2009 Cyprus Autistic Association, All Rights Reserved | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio